top of page

סכמה תרפיה – SCHEMA THERAPY

סכמה תרפיה הוא מודל טיפולי עדכני אינטגרטיבי בפסיכותרפיה אשר פותח על ידי דר' ג'פרי יאנג בשנות ה-80.

המודל מתייחס לצרכים הבסיסיים של האדם ולדפוסי התמודדות שנוצרים, כאשר צרכים אלו אינם מתמלאים.

 

מדובר בצרכים בסיסיים כמו למשל, צורך בביטחון, אהבה, קבלה, יכולת להבעה עצמית .

כאשר הסביבה ממספקת את הצרכים הללו, אנו לומדים להסתכל על העולם ועל עצמינו דרך "פילטרים" בהירים וטובים.

הפילטרים הללו הן הסכמות – או תבניות.

לדוגמה, ילד קטן חוזר מהגן בוכה ועצוב. אביו או אמו מחבקים אותו, מנחמים אותו, מרגיעים אותו. כשילד גדל בסביבה המקנה לו באופן קבוע את התחושה הזאת,, פירושה שיש מי שממלא  עבורו את צרכיו הבסיסיים. ואז, קרוב לוודאי שיפתח סכמה חיובית הוא יגדל בתחושה שיש מי שרואה אותו, אוהב אותו ויש לו על מי לסמוך.

 

כאשר בילדותנו, הצרכים הבסיסיים הללו אינם מתמלאים, נוצרות סכמות שליליות, בלתי מסתגלות. (מעין פילטרים עכורים),  הרואות את העולם כמקום לא בטוח, לא אוהב ולא מקבל.

 

הבעיה היא שהסכמות השליליות "משתלטות" עלינו וגם כבוגרים הן נוטות לנהל את תפיסת עולמנו ולכוון את תגובתנו לאירועי החיים שלנו.

 

אדם יכול לנהל חיי משפחה משגשגים ו/או קרירה ראויה, ובמצבי מתח ודחק, תתעורר סכמה שלילית שהתקבעה אצלו, תעוות את תפיסת המציאות שלו, ותגרום לו להגיב באופן לא יעיל.

ההתמודדות שלו עלולה להפריע לו ביחסיו עם סביבתו, ולהביא לו תחושות כמו  פגיעות, ניתוק רגשי , חוסר אונים וחוסר שליטה על חייו.

 

מטרת הטיפול

ליצור שינוי משמעותי בתפיסת העצמי ובתפיסת העולם. כלומר, להחליש את השפעת הסכמות השליליות מחד, ולחזק יכולות, דימוי עצמי  וגמישות מאידך.

במקביל, לרכוש כלים פרקטיים להתמודדות במצבי דחק ובדרך פתירת בעיות.

 

מודל העבודה

הטיפול נעשה דרך עבודה אישית חווייתית ומעמיקה

שלבים בטיפול:

1. הערכה, אבחון, הצבת מטרות:

המטפל והמטופל עושים מיפוי והערכה של הסכמות וזיהוי דפוסי ההתמודדות מרכזיים.

המיפוי והערכה נעשים על ידי הבנת האירועים האחרונים אשר הביאו את המטופל לתחושת מצוקה ורצון לשינוי, ודרך איתורן בהיסטוריית חייו.

מיפוי זה משמש מעין "מדריך" להמשך העבודה והוא מתווה את מוקדי הטיפול המרכזיים.

 

2. שימוש במגוון כלים מקצועיים כדי לחולל שינוי. הכלים לקוחים מהעולם הקוגנטיבי, התנהגותי, הדינאמי והחוויתי.

 

כאשר הסכמות משתנות ונחלשות, מתבססת תחושת זהות חיובית , משתפרים קשרים בינאישיים ומקצועיים והאדם חווה את העולם באופן יצירתי ומספק.

bottom of page