top of page

החוויה הסומטית – SE

שיטה פסיכוביולוגית המטפלת בסימפטומים של חרדה, ומתח יומיומיים המלווים את האדם.

השוטה פותחה על ידי דר' פיטר א. לוין כתוצאה משילוב של ידע מתחומים רבים הכוללים: פיזיולוגיה של לחץ, מדעי המוח, שיטות ריפוי טבעיות ועוד.

השיטה מכירה ביכולתו של הגוף לרפא את עצמו.

היא מעודדת את היחיד להשתמש ביכולות אלו, לחזק את המשאבים האישיים, לתת תשומת לב לגוף ותגובותיו, להרפות ולהשתחרר מהמתח שנצבר.

bottom of page