top of page
 • תמונת הסופר/תאיה שמידט

מחר זה יום חדש וטוב

עודכן: 18 באוק׳ 2020


גירושין , איך שלא נסובב את זה, טומנים בקרבם חוויה של כישלון. רוב המתגרשים מקווים בתוך תוכם ליצור זוגיות חדשה משופרת, זוגיות ארוכת טווח, שתהה מעין חוויה מתקנת למה שהתקלקל.

מעניינת העובדה שהיום יותר ויותר נשים יוזמות את פירוק המשפחה, למרות שסיכוייהן להינשא בשנית פחותים בהרבה מסיכויי בני זוגן.

נשים יותר מגברים, נוהגות לשאול את עצמן שאלות לגבי זהותן, לגבי מהות הקשר הזוגי שלהן. אלו היוזמות את פירוקו בדרך כלל מדברות על "משהו שנגמר בתוכן".

עובדות נוספות מעניינות שכדאי לדעת:

 • קשה להגיע למאגר נתונים מדויק, לגבי נישואין שניים, כי יותר ויותר זוגות אינם ממסדים את הקשר תחת חופה .

 • כללית, גרושים וגרושות בוחרים בני זוג בפעם השנייה בעיקר ממאגר הגרושים והגרושות הקיים במרחב שלהם ומרווקים מבוגרים יותר.

 • התנהלות והתנהגות גרושים שנישאים מחדש, מושפעת מנישואיהם הראשונים.

 • ב"מרחב החיפושים" יש הרבה יותר נשים מגברים.

 • סיכויי גברים גרושים להינשא מחדש גדולים בלפחות 25% משל נשים Wu and Schimmel) 2005 ).

 • אחוז המתגרשים/נפרדים בזוגיות שנייה גבוה מאחוז המתגרשים מזוגיות ראשונה.

 • לניסיון ההורות הקודם של הגרושים והגרושות יש השפעה גדולה על ההורות בנישואין השניים. (Teachman 2002; Gelissen 2004)

 • לגירושין יש השפעה שלילית חזקה ברמה הפסיכולוגית, החברתית והכלכלית על הגרושים . השפעה זאת יכולה להשתנות בחלקה כאשר נישאים מחדש באופן מוצלח(Cherlin 1992.

 • יש מחקרים המראים שנישואין שניים שומרים על דפוסים תרבותיים קודמים. סטטוס סוציואקונומי משפיע על גברים הנישאים בשנית , אך לא על נשים. גיל, רקע חברתי וסטטוס הורי, הם המנבאים המשמעותיים לנישואין שניים אצל נשים.

 • בנוסף, יותר גברים בעלי ססטוס גבוה מאשר גברים בעלי סטטוס נמוך, ינשאו לנשים עם השכלה נמוכה משלהם.

 • היום יש הרבה יותר מבעבר נישואין ראשונים ונישואין שניים

של התמסדות לא מוסדיות. היום, יותר מבעבר, משפחות רבות חד מיניות ומשפחות עם נורמות אחרות ( Cherlin 2004 ) .

עובדות אלו ונוספות, ליקט Kevin M. Shafer

בעבודתו: Gender Differences in Remarriage: Marriage Formation and Assortative Mating After Divorce .

בהמשך על יצירת זוגיות חדשה ואיך לא ליפול מחדש.

bottom of page